Rodzaje turystyki kwalifikowanej

Tak zwana turystyka kwalifikowana wymaga od osób ją wykonujących specjalnego rodzaju umiejętności, dodatkowego, często bardzo drogiego wyposażenia. Turystykę kwalifikowaną coraz częściej zwykło się nazywać po prostu aktywną turystyką. Taka forma turystyki może przybrać bardzo różnorodne formy. Wykonywać ją można zarówno samodzielnie, jak i w grupie. Często przedsiębiorcy by nieco przybliżyć więzy wśród swoich pracowników organizuje tego rodzaju wyjazdy. Jedną z grup, którą możemy wyróżnić z turystyki kwalifikowanej jest turystyka morska, w jej skład wchodzą między innymi turystyka żeglarska, kajakowa oraz nurkowa. Wykonywanie turystyki żeglarskiej wymaga posiadania odpowiednich uprawnień. Nie ulega wątpliwości, że ten sport raczej uprawiać trzeba poza granicami naszego kraju, gdyż tylko pięć procent akwenów wodnych posiadają odpowiednią długość do tego rodzaju wyczynów. Do gron turystyki kwalifikowanej zaliczymy również turystykę górską, wspinaczkową, jeździecką, narciarską czy rowerową. Podczas wyjazdu zagranicznego wypoczywać możemy w różny sposób, jeśli chodzi o aktywność fizyczną. Spędzanie całych wakacji biernie nie jest najlepszym sposobem na przywiezienie ze sobą niezapomnianych wspomnień z takiej wycieczki zagranicznej. Turystykę kwalifikowaną możemy uprawiać samodzielnie, na własną rękę, albo za pośrednictwem biura podróży.