Obowiązki pracownika recepcji

Pracownik recepcji jest najważniejszą osobą w hotelu. To właśnie od niego zależy, jak goście będą s=wspominać cały pobyt. Ponadto, recepcjonista jest pierwszą osobą, z którą styka się gość, którzy przyjechał do hotelu. Pierwsze wrażenie jest bardzo ważne, dlatego istotne jest, aby taki pracownik był nad wyraz uprzejmy, opanowany, i elegancko ubrany. Ubiór takiego pracownika jest niezwykle istotny, ponieważ w pewien sposób pokazuje gościom, że jeżeli recepcjonista jest elegancko ubrany, to i cały obiekt jest czysty. Odpowiedni ubiór recepcjonisty również pokazuje gościom, że mamy do niego całkowity szacunek. Ponadto, recepcjonista musi być pomocny we wszystkich sprawach, w których zgłasza się gość. Recepcjonista powinien zawsze podawać rzetelne informacje, zgodne z prawdą, a także powinien dawać wyczerpujące wypowiedzi na temat tego, w jaki sposób funkcjonuje dany hotel, a także powinien powiadomić o regulaminie hotelowym. Jednakże bardzo ważne w predyspozycjach recepcjonisty jest to, aby potrafił on rozstrzygać spory, które mogą pojawić się między hotelem, a gościem, jak i również między dwojgiem gości. Wówczas powinien on w sposób niezwykle opanowany ustalić, co się stało i podjąć właściwe kroki, zmierzające do zażegnania kłótni. Warto tez zaznaczyć, że recepcjonista musi być wytrzymały fizycznie, ponieważ recepcja czynna jest 24 godziny na dobę, a więc w każdej chwili musi być gotowy do świadczenia usług gościom.