Dostępność ofert last minute

Dostępność ofert last minute

Z dostępnością tego typu bywa różnie. Wytrwali konsumenci potrafią wyczekiwać na określone okresy, kiedy zdarzyć się może zaistnienie tego typu oferty. Oferta last minute jest kusząca ze względu na swoją cenę, która zazwyczaj jest o wiele niższa niż standardowa cena jakiejś usługi. W przypadku przelotów lotniczych oferta last minute wygląda następująco. Z przyczyn niezależnych od podróżującego musiał on odwołać swój przelot. W efekcie firma transportowa ogłasza, że istnieją wolne miejsca spowodowane wycofaniem się klientów na określony dzień przelotu. Z racji zaistnienia wolnych miejsc i ich wcześniejszej rezerwacji istnieje możliwość zamiany z klientem, który rezygnuje z przelotu. Dzięki takiemu rozwiązaniu zyskujemy o wiele tańszy bilet przelotowy. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku biur podróży. Jeśli nagle klienci biura odwołają swoje uczestnictwo właściciel stara się znaleźć klientów zastępczych, którzy wypełnią miejsca tych, co zrezygnowali. Rozwiązanie takie jest korzystne dla wszystkich. Organizator nie musi odwoływać podróży, podróżujący z kolei nie muszą więcej płacić za atrakcje czekające ich na miejscu (koszty byłyby większe gdyby na miejsce dotarła mniejsza grupa klientów niż ustalono wcześniej z biurem podróży), a nowi podróżujący mogą skorzystać z podróży po zmniejszonych kosztach.